KWALITEITS INDICATOREN IN DE PRAKTIJK

van codering tot zorgkwaliteit


De hoge administratieve druk binnen ziekenhuizen (25-30% van de uitgaven) maakt bijkomende kwaliteitsopvolging haast onhaalbaar in de praktijk. Hebt u reeds gedacht aan het “minen” van kwaliteitsparameters rechtstreeks uit brondocumenten in het HIS / EPD?
LynxCare ontwikkelde automatische coderingssoftware (SNOMED & ICD-10) en een geautomatiseerd zorgtraject dat zorgverleners inzicht geeft in het zorgtraject van hun patienten. En dit zonder bijkomende administratie.
LynxCare is geen reseller, onze Natural Language Processing technologie werd inhouse ontwikkeld met steun van IMEC in het iStart Bluehealth traject. Met deze eigen software en know-how kunnen we efficiënt beantwoorden aan uw vraag.


Kort overzicht van de Lynx CareMonitor® functionaliteit:

Automatische codering van brondocumenten naar SNOMED en ICD-10

Automatische extractie van kwaliteitsindicatoren ( ICHOM , VIP2 )rechtstreeks uit de brondocumenten

Automatische trajectbegeleiding van uw patient met patient reported outcomes ( sms-email ) (instructies voor en na de operatie, reminders voor opvolgconsultaties, ea. )

Specifiek voor uw ziekenhuis, dienst, praktijk, specialisaties, procedures én patienten

 

Uw digitale data nurse


Een klinische database met klinische gegevens geëxtraheerd uit de originele verslagen verrijkt met patient reported outcomes.

“Facing lower payment rates and potential loss of market share, hospitals have no choice but to improve value and be able to prove it.” – M. Porter and T. Lee, Harvard Business Review

Het beleid heeft de start gegevens van specialisatie in de zorg en “centers of excellence”. Het aantonen van kwaliteit en de implementatie van mechanismen voor continue optimalisatie is hierin cruciaal.

LynxCare is een partner in:
Automatische extractie van kwaliteitsparameters (SNOMED)
Visualisatie & analyse van kwaliteit op patient en populatie niveau
Digitale zorgtrajecten voor continue kwaliteitsoptimalisatie
Patient-reported outcome data

Klinische zorgpaden & data-driven optimalisatie

KLINISCHE en PATIENT-reported kwaliteit

De Lynx CareMonitor® combineert klinische kwaliteit en PROM’s:

Klinische kwaliteitsparameters worden rechtstreeks uit brondossiers geextraheerd (zie text mining)

PROM’s (Patient-Reported Outcome Measures) geven een indicatie van de patient-ervaring voor en na een procedure

Via de CareMonitor® houdt hebt u een tool om beide efficient te implementeren, en overzicht te houden over de zorg van uw patiënten.


ACCURATE TEXT MINING

In één oogopslag zicht op data ongeacht het HIS, EPD, de codering of strutuur, vandaag is mogelijk!

Voorbeeld:
Automatische patient summary uit historische verslagen
Geautomatiseerde follow-up van patienten
On-the-fly overzicht van historische kwaliteitsparameters

Ieder ziekenhuis, iedere dienst, arts en patient is specifiek. Vandaar dat generieke Natural Language Processing / Text Mining oplossingen beloftes niet kunnen waarmaken.

LynxCare ontwikkelde technologie die de tekortkomingen van klassieke text mining ondervangt, waardoor u met hoge accuraatheid data extractie specifiek úw praktijk versnelt.

PATIENT BELEVING

Vier op tien patiënten verstaan de instructies die de dokter hen geeft niet. Dit toont hoezeer patiëntbeleving een significante impact heeft op zorgkwaliteit.

De Lynx CareMonitor® bevat meteen alle tools die u nodig heeft om een optimale beleving en compliantie te verzekeren. Het is een digitale data nurse die:

Uw patienten herinnert op consultatie te komen
Uw patienten herinnert vragenlijsten in te vullen
Uw patienten begeleidt en informatie verstrekt
Via video’s instructies geeft aan de patiënt, en/of extra muros zorgverleners

ONZE FEATURES


 • icons-09

  Integration by design
  Integrated and implemented in a few days time!

 • Multi-lingual
  Both text mining and patient follow-up tools are multilingual by design.

 • icons-02

  Flexible PROM’s
  New questionnaires, groups, … are created on-the-fly.

 • icons-03

  Interactive
  Information is automatically adjusted depending on the patient’s context.

 • icons-07

  Analytics
  On-the-fly insights in summary information about a patient and the population.

 • icons-05

  Alerts & notifications
  Custom, built-in, alerts and notifications guarantee maximal patient compliance.

 • icons-04

  Treatment trajectory
  A custom agenda guides your patient through all pre and post surgery procedures.

 • icons-06

  User management
  Enable patients and multiple care providers to work collaboratively, both intra and extra muros!

 • icons-10

  Customization by design
  All content is customized to the hospital, department, physicians and procedures.

 • icons-11

  Security by design
  Two-factor authentication, secure transfer & hosting of information.

 • icons-08

  Managed computing power
  Fast analytics, security and uptime guarantees.

 • icons-12

  Medical expertise
  LynxCare is run by physicians and pharmacists, their expertise is key to implementing efficiency.


Would you like to find out more?